(ФАО на зерно 240, на силос 240)
(ФАО на зерно 230, на силос 230)
(ФАО на зерно 210, на силос 210)
(ФАО на зерно 210, на силос 200)
(ФАО на зерно 220, на силос 220)